خانه » سئوالات حقوقی » ⚖قابل توجه بدهکاران بانکى⚖
۲۸۴۳۴۰_۸۲۶

⚖قابل توجه بدهکاران بانکى⚖

⚖قابل توجه بدهکاران بانکى⚖

در مواردی که بانکی نسبت به سند رهنی شما اجرائیه صادر کرده و در حال تعقیب عملیات اجرایی در ادارات اجرای ثبت است، چنانچه قصد تسویه بدهی خود را دارید به هیچ وجه به بانک مراجعه نکنید بلکه از طریق اجرای ثبت نسبت به تسویه اقدام نمائید و بدهی خود را به حساب متمرکز اداره ثبت واریز کنید.

علت: بانکها جرایم و خسارات تاخیر را بر مبنای اصل و سود تسهیلات محاسبه می نمایند ولی ادارات اجرای ثبت صرفا جرایم و خسارات تاخیر را بر مبنای اصل تسهیلات محاسبه می نمایند بنابراین بدهی بدهکاران بانکی در ادارات اجرای ثبت کمتر بوده و بدهکاران مبلغ کمتری جهت تسویه و فک رهن پرداخت می کنند.

درباره elnaz

پاسخ دادن

x

این مطالب را نیز ببینید!

za4-1695

ارکان تشکیل دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق

مهمترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح است، علاوه بر این ثبت نکاح، میزان ...