خانه » آشیو برچسب ها:آزادی مشروط فرزام پور

آشیو برچسب ها:آزادی مشروط فرزام پور

بررسی آزادی مشروط و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۱۷۱۴۳۶۸۶_l

آزادی مشروط به عنوان مهمترین موجب قانونی فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه را به موقع به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. سابقه آزادی مشروط در کشور ما ...

ادامه مطلب »