خانه » آشیو برچسب ها:افراز فرزام پور

آشیو برچسب ها:افراز فرزام پور

افراز به چه معنی است؟

۶f3942e3b2d91010103fe8f16162265c_L

افراز زمین مشاعی افراز به معنای تقسیم مال غیر منقول با توجه به عدم رضایت شرکا برای ادامه ی اشتراک است و به تعبیری افراز به معنای انحلال حالت اشاعه و تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر و صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی ...

ادامه مطلب »

چگونه میتوان ملک مشاعی را تقسیم کرد؟

tehran-law-firm-2

اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می‌آید. هنگامی که موضوع تقسیم اموال مشاع مطرح می‌شود، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود. در این میان با توجه به اینکه ممکن است مال مشاع، عین یا منفعت یا ...

ادامه مطلب »