خانه » آشیو برچسب ها:تسبیب در جرم فرزام پور

آشیو برچسب ها:تسبیب در جرم فرزام پور

بین معاونت در جرم و سببیت در آن، چه نسبتی از نسبت‌های چهارگانه منطقی برقرار است؟

۱۷۱۴۳۶۸۶_l

برای تشخیص نسبت بین سببیت و معاونت در جرم، لازم است تعریف و موارد تحقق هر یک را از دیدگاه قانون بیان کرده، آن‌گاه نسبت بین این دو را از میان نسبت‌‌های چهارگانه در علم منطق مورد ارزیابی قرار دهیم. با عنایت به این‌که سخن از معاونت و سببیت به میان آمده، بی‌تردید باید به سراغ جنایاتی برویم که ناشی ...

ادامه مطلب »