خانه » آشیو برچسب ها:تصویه شرکت ها فرزام پور

آشیو برچسب ها:تصویه شرکت ها فرزام پور

انحلال و تصفیه شرکت انحلال و تصفیه شرکت سهامی

SJD

انحلال شرکت سهامی ۱ – موارد انحلال شرکت های سهامی ۱ – ۱ – وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است. ۱ – ۲ – در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و ان مدت منقضی شده باشد. مگر این که مدت شرکت، قبل از انقضا ...

ادامه مطلب »