خانه » آشیو برچسب ها:تعریف دیه فرزام پور

آشیو برچسب ها:تعریف دیه فرزام پور

مهریه

Cropped image of male judge signing document at desk against black background

 مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن در آینده می شود مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع ...

ادامه مطلب »