خانه » آشیو برچسب ها:توضیحاتی در مورد دادخواست(حقوقی)فرزام پور

آشیو برچسب ها:توضیحاتی در مورد دادخواست(حقوقی)فرزام پور

توضیحاتی در مورد دادخواست(حقوقی)

slider2

نکاتی که در تنظیم دادخواست ضروری است وذکر کردیم ضرورت آن بنا به آثار وتبعاتی است که داردکه بترتیب توضیح میدهیم. ۱-اگرارزش خواسته معلوم نباشد اولا تعیین هزینه دادرسی مقدورنیست ثانیا صلاحیت دادگاه مبهم خواهد بود البته اکنون که دادگاههای عمومی به هردعوی ابتدائی رسیدگی میکنند این مشکل نخواهد بود ولی در قطعی بودن ویا قابل اعتراض بودن رای موثراست ...

ادامه مطلب »