خانه » آشیو برچسب ها:سند رسمی فرزام پور

آشیو برچسب ها:سند رسمی فرزام پور

تفاوت سند رسمی و عادی بیشتر بدانید

Cropped image of male judge signing document at desk against black background

از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. این جهات را در ذیل شناسایی می نمائیم.۱- سند رسمی ، قدرت اجرائی دارد در حالیکه اصل در اسناد عادی ، عدم قدرت اجرائی است .   ۲- تاریخ سند رسمی ، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث ، معتبر است در حالیکه تاریخ سند ...

ادامه مطلب »