خانه » آشیو برچسب ها:عسرحرج فرزامپور

آشیو برچسب ها:عسرحرج فرزامپور

عسر حرج چیست؟ چگونه اثبات میشود؟

قانون طلاق فرزام پور

عسر و حرج به معنی تکلیفی است که موجبات سختی را برای مکلف به وجود می آورد. عسر و حرج زن اگر توسط دادگاه ثابت شود حکم طلاق صادر می شود. عسر و حرج در لغت عسر در لغت به معنای صعوبت، مشقت و شدت و حرج نیز به معنای ضیق و تنگی و تنگنا و گناه آمده است و ...

ادامه مطلب »