خانه » آشیو برچسب ها:قانون داوری فرزام پور

آشیو برچسب ها:قانون داوری فرزام پور

مقررات داوری در قانون آئین دادرسی مدنی

pool

باب هفتم – داوری ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ماده ۴۵۵ – متعاملین می توانند ضمن معامله ...

ادامه مطلب »