خانه » آشیو برچسب ها:ورشکستگی فرزام پور

آشیو برچسب ها:ورشکستگی فرزام پور

ورشکستگی و شرایط آن در قانون تجارت

1797247_421

ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد. … ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت ...

ادامه مطلب »