خانه » آشیو برچسب ها:کمسیون ماده 100 فرزامپور

آشیو برچسب ها:کمسیون ماده 100 فرزامپور

صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

pool

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود . مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین ...

ادامه مطلب »