خانه » قوانین حقوقی

قوانین حقوقی

تفاوت اقامت و تابعیت

article

تمامی افرادی که قصد مهاجرت به یک کشور را دارند، دارای سوالاتی مشابه هستند. شاید اولین سوالی که برای آن ها مطرح می شود این باشد که چگونه به اقامت و تابعیت کشور مقصد دست پیدا کنیم. اما تفاوت اقامت و تابعیت یک کشور چیست؟ چرا حقوق دانان بر این باورند که برای دستیابی به تابعیت نیاز به داشتن اقامت ...

ادامه مطلب »

ضبط وثیقه و اخذ وجه کفاله و وجه التزام

images

ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اشعار می‌دارد: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» براین‌اساس، اجرای احکام در امور حقوقی منوط به صدور اجراییه است و صدور اجراییه تابع مواد ۱، ۲ و ۵ تا ۱۱ قانون اخیر می‌باشد. از عبارت «مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده ...

ادامه مطلب »

ارکان تشکیل دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق

za4-1695

مهمترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح است، علاوه بر این ثبت نکاح، میزان تقید افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی ازدواج‌های بعدی و فریب در ازدواج را می‌گیرد، زیرا این ثبت در شناسنامه افراد صورت می گیرد. ثبت نکاح این مزیت را دارد که طرفین می‌توانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، حقوق فرزندان ناشی ...

ادامه مطلب »

قانون درباره رحم اجاره‌ای چه می‌گوید

۳۶۱۷۷۱۵۱۲۲

زوج ها تحت چه شرایطی قادر به استفاده از رحم اجاره ای هستند ؟ امروزه دیگر مشکلی به نام ناباروری وجود ندارد و با پیشرفت های چشمگیر علمی، خانواده ای نیست که به دلیل ناتوانی های جنسی از وجود فرزند محروم بماند .اهداء تخمک ، اهداء جنین ، رحم اجاره ای یا جایگزین همه و همه روش های  دنیای علم ...

ادامه مطلب »

⚖قابل توجه بدهکاران بانکى⚖

۲۸۴۳۴۰_۸۲۶

⚖قابل توجه بدهکاران بانکى⚖ در مواردی که بانکی نسبت به سند رهنی شما اجرائیه صادر کرده و در حال تعقیب عملیات اجرایی در ادارات اجرای ثبت است، چنانچه قصد تسویه بدهی خود را دارید به هیچ وجه به بانک مراجعه نکنید بلکه از طریق اجرای ثبت نسبت به تسویه اقدام نمائید و بدهی خود را به حساب متمرکز اداره ثبت ...

ادامه مطلب »

توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى” (قسمت سوم.آخر)

1

“نظری بر توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى” (قسمت سوم.آخر) ۲ – استثنایی بودن ماده واحده : پیش از این بیان شد که ماده واحده سال ۶۵ امری استثنایی است . در توضیح این مطلب باید گفت : بر اساس عموم و اطلاق قوانین مربوطه، پس از قطعیت حکم ، محکومٌ له می تواند با درخواست صدور اجراییه ...

ادامه مطلب »

توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى” (قسمت دوم)

۵۰۰x300_1460058487291974

“نظری بر توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى” (قسمت دوم) با نگاهی به متن این ماده واحده (مصوب ۶۵/٨/١۵) ، به خصوص تاکید بر پرداخت محکومٌ به از محل بودجهء سال های قبل درصورت امکان، اینگونه استنباط میشود که قانونگذار در مقام حمایت از سازمانهای دولتی(وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) در خصوص موارد پیش بینی نشده برآمده ...

ادامه مطلب »

《تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه》

۹۱۷

《تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه》 در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می آید و او می تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش ...

ادامه مطلب »

بررسی امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

۲۳۶x354_1441884136238639

بررسی امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده که در تاریخ ۹۴/۰۲/۱۷ از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم ...

ادامه مطلب »

نکات مهم خرید ملک

article

💠 نکات مهم خرید ملک ⚛ همزمان با تنظیم سند مبایعه نامه: ⃣ فروشنده حتما اصول اسناد مربوط به مالکیت یا نمایندگی خود را در جلسه قرارداد حاضر نماید. ⃣ در قرارداد حتما تاریخ تنظیم سند رسمی بنام خود را مشخص نمایید. ⃣ چنانچه ملک با مشارکت صاحب زمین و سازنده بناشده باشد در اینصورت تمامی مالکین مشاع ساختمان می ...

ادامه مطلب »