خانه » ۱۳۹۵ » بهمن

بایگانی های ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

انواع شروط ضمن عقد

Cropped image of male judge signing document at desk against black background

توافقات ضمن عقد می توانند درباره موضوع توافق اصلی باشند. همچنین شروط ضمن عقد ممکن است، درباره موضوعاتی مستقل از موضوع توافق اصلی باشد.   انواع شروط ضمن عقد شروط مربوط به توافق اصلی طرف های یک معامله، معمولا خواسته ها و موارد مورد نظر خود را به صورت توافقات ضمن قرارداد می آورند. توافقات ضمن عقد می توانند درباره ...

ادامه مطلب »

فسخ قرار داد اجاره پیش از موعد

tehran-law-firm-2

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است. به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و ...

ادامه مطلب »

حقوق و وظایف موجر در برابر مستاجر (اجاره)

Cropped image of male judge signing document at desk against black background

موجر موظف است عین مستاجره را ، جهت انتفاع مستاجر به او تسلیم کند و در صورت امتناع موجر ، مستاجر می تواند الزام او را بر تسلیم عین مستاجره از دادگاه درخواست نماید در صورتی که اجاره موجر به تسلیم مورد اجاره، ممکن نباشد مستاجر خیار فسخ خواهد داشت و در صورتی که عقد را فسخ نکند می تواند ...

ادامه مطلب »

نحوه تنظیم وصیت نامه

۱۴۳۸۸۶۱۳۲۰mZb5v

وصیت‌نامه سندی است که به موجب آن، فرد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف می‌کند. اگرچه نوشتن وصیت نامه در بین مسلمانان مستحب به شمار می‌رود اما اگر فرد بخواهد برای امور پس از مرگش وصیت‌نامه تنظیم کند، لازم است تا از شرایط قانونی تنظیم وصیت‌نامه آگاه باشد تا وصیت وی مطابق با قانون، ...

ادامه مطلب »

شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده ۲۷۲ ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود: ۱ ـ تساوی اعضا در سالم بودن‌. ۲ ـ تساوی در اصلی بودن اعضا. ۳ ـ تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع‌. ۴ ـ قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. ۵ ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. ماده ۲۷۳ ـ ...

ادامه مطلب »

فرجام خواهی چیست؟

SJD

سیدگی فرجامی از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق  یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی. آیا آرای دادگاههای بدوی قابل فرجام خواهی میباشد؟ آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیت رسیده قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد ذیل الذکر: احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ...

ادامه مطلب »

راشی کیست ؟ ارتشا چیست؟

۱۷۱۴۳۶۸۶_l

واژه رشوه از ریشه رشو به معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صادرکردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود.رشوه و ارتشا را می توان به معنی دادن وجه مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر ...

ادامه مطلب »

اقرار در موارد کیفری و حقوقی

url

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح چنانکه ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی می‌گوید عبارت است  از : « اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضررخویش » . قانونگذار در ماده ۱۲۸۱ ق.م نیز با ذکر نامی از اقرار کتبی اشاره داشته است منظور:«اقراری است که به موجب نوشته عادی ...

ادامه مطلب »

ارکان اقرار چیست؟ آیا میان «اقرار» و «اعتراف» فرق است؟

tehran-law-firm-2

اقرار در لغت به معنای اعتراف کردن و اثبات چیزی است.[۱] در اصطلاح فقه؛ عبارت است از: خبر دادن از حقّى ثابت بر ضرر خود یا نفى حقّى از ذمّه دیگرى براى خود.[۲] بنابراین، اعتراف نیز به معنای اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می‌کند نهفته است؛ اما در ...

ادامه مطلب »

شرایط نکاح منقطع

قانون طلاق فرزام پور

به تصریح ماده‌ی ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اما حتی در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها می‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند. در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت ...

ادامه مطلب »