خانه » قوانین حقوقی » خانواده

خانواده

ارکان تشکیل دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق

za4-1695

مهمترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح است، علاوه بر این ثبت نکاح، میزان تقید افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی ازدواج‌های بعدی و فریب در ازدواج را می‌گیرد، زیرا این ثبت در شناسنامه افراد صورت می گیرد. ثبت نکاح این مزیت را دارد که طرفین می‌توانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، حقوق فرزندان ناشی ...

ادامه مطلب »

قانون درباره رحم اجاره‌ای چه می‌گوید

۳۶۱۷۷۱۵۱۲۲

زوج ها تحت چه شرایطی قادر به استفاده از رحم اجاره ای هستند ؟ امروزه دیگر مشکلی به نام ناباروری وجود ندارد و با پیشرفت های چشمگیر علمی، خانواده ای نیست که به دلیل ناتوانی های جنسی از وجود فرزند محروم بماند .اهداء تخمک ، اهداء جنین ، رحم اجاره ای یا جایگزین همه و همه روش های  دنیای علم ...

ادامه مطلب »

قانون مدنی(خانواده)

images

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق  باب اول – در نکاح  فصل اول – در خواستگاری  ماده ۱۰۳۴ هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.  ماده ۱۰۳۵ وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک ...

ادامه مطلب »

تضمین مهریه توسط پدر شوهر

۲۳۶x354_1441884136238639

فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است ...

ادامه مطلب »

مشکلات وکالت بلاعزل در دفاتر ازدواج

za4-1695

تاکنون همسران زیادی بوده اند که با استفاده از امتیاز به دست آمده، تحت شرایطی گواهی طلاق غیابی را که از داماد گرفته اند برای همسر خود با پست ارسال کرده اند. سپردن برخی اختیارات از سوی داماد به عروس و یا بالعکس در محضرهای ثبت ازدواج و طلاق نیز از جمله مشکلاتی است که برخی با دادن این گونه ...

ادامه مطلب »

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

۲۳۶x354_1441884136238639

جهات انحلال نکاح در ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده ۱۱۲۸ همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد ...

ادامه مطلب »

لازم است مردها بدانند اگر پای چنین شرطی در عقدنامه را امضا می‌کنند حق طلاق را در صورت تحقق این دوازده شرط به همسرشان داده‌اند:

za4-1695

از صفحات سند چند برگی ازدواجتان کدام یکی را بدقت خوانده‌اید؟ فقط صفحه مربوط به مهریه را یا صفحه شروط ضمن عقد را؟ یا صفحه‌ای که نام و مشخصات شما و همسرتان را کنار تاریخ عقد ثبت کرده؟ شما در عقدنامه‌تان بیشتر دنبال خاطره‌ها می‌گردید یا واقعا می‌دانید روزی که پشت سرهم زیر صفحاتی را که سردفتر تند و تند ...

ادامه مطلب »

قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در دادخواست تقسیم ترکه

url

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد این دو خصیصه اند. در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و ...

ادامه مطلب »

رجوع از ابراء

slider2

در صورت عقد یا ایقاع بودن ابراء، حکم رجوع یا عدم رجوع از آن متفاوت است. حکم رجوع از ابراء اگر ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد قبول قرار نگرفته است، ابراءکننده می‌تواند از ایجاب عدول کند؛ ولی در صورتی که ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم، با ایجاب دائن، دین ساقط می‌شود و قابل عدول و رجوع نیست؛ ...

ادامه مطلب »

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع

قانون طلاق فرزام پور

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. ...

ادامه مطلب »