خانه » قوانین کیفری » آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

محکومیت از جرم آنی تا مستمر

۱۳۳۰۱-inde3556x

در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است اما تقسیم جرم به آنی و جرم مستمر فواید ی را در بردارد که به آن می پردازیم … جرم در لغت به معنای گناه است. در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان ...

ادامه مطلب »

چگونگی آزادی متهم با قرار وثیقه

۴۲۵۴۲۴۵۱۴۱۱۰۱۱۲۷۲۲۱۶۶۱۹۷۶۴۳۵۵۱۵۰۲۲۷۱۶۱۱۸۸

از جمله قرار ها قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و قرار کفالت که هر یک از قرارهای مزبور متناسب با جرم ارتکابی و خسارت‌های وارد آمده به متضرر از جرم از سوی مقام قضایی معین می‌گردد. در صورتی که بنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد که این قرار‌ها ...

ادامه مطلب »

علل موجه جرم

index

عوامل موجهه ­ی جرم  عوامل موجهه ­ی جرم، اوضاع و احوال خاصی هستند که با پیش بینی قانونگذار موجب می شوند یک رفتار مجرمانه، دیگر جرم تلقی نشود (۱). عوامل موجهه ی جرم – دستور مقام قانونی و حکم قانون، دفاع مشروع، ضرورت و رضایت مجنی علیه – ابتدا در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ پیش بینی شدند. دستور ...

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی

images

نظریه مشورتی سؤال نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ شده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین ...

ادامه مطلب »

نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

۴۲۵۴۲۴۵۱۴۱۱۰۱۱۲۷۲۲۱۶۶۱۹۷۶۴۳۵۵۱۵۰۲۲۷۱۶۱۱۸۸

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و ...

ادامه مطلب »

شرایط ادعای جعل سند رسمی

۶۳۶۱۹۰۳۲۵۲۶۱۵۲۶۴۸۴

اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل ...

ادامه مطلب »

مفهوم عنف و اکراه در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی

۱۳۳۰۱-inde3556x

درخصوص دامنه شمول این بند و این‌که منظور از عنف و اکراه چیست، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که با توجه به مجازات شدید آن، ضروری است به این موضوع پرداخته شود. مهم‌ترین پرسش این است که آیا زنا با شخص خواب، بیهوش یا صغیر نیز زنای به عنف محسوب شده و مشمول حد قتل است یا خیر؟ مفهوم عنف و اکراه ...

ادامه مطلب »

بررسی اکراه در حقوق جزای ایران

۱۷۱۴۳۶۸۶_l

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم بکاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می‌گویند. اکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا ...

ادامه مطلب »

شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۵۷۳۶۴۱۹۴

منظور از مسئولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است. اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند. منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده ...

ادامه مطلب »

مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

1797247_421

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد.  خواه این جرایم ...

ادامه مطلب »